İslam Dünyası'ndan Müjdeler

Geçtiğimiz yüzyılda dinsiz ideolojilerin etkisi yüzünden yaşanan savaşlar, zulümler ve ahlaki dejenerasyon yüzünden insanlar pek çok felakete şahit olmuşlardır. 20. yüzyılın sonu ve özellikle 21. yüzyılda tüm toplumlarda Allah inancının, maneviyatın, doğrunun, güzelin, hoşgörü ve barışın önemi hızla kavranmaya başlamıştır. Dünya liderleri de bu önemli gerçeğin bilincine varmışlardır. Liderlerin yanısıra aydınlar, bilim adamları, sanatçılar, yazarlar ve pek çok kesimden insan yaptıkları açıklamalarda ve çalışmalarında, Allah'ın Yüce ismini anarak, tüm dünyada dine ve maneviyata yönelişin önemini ifade etmektedirler. Bu gelişmeler 19. yüzyılda yaygın olarak benimsenen materyalist felsefenin terk edildiğini, Allah inancının ve güzel ahlakın tüm dünyada hızla yayıldığını gösteren önemli müjdelerdir.. .

 

islam | islamiyet | islam dini